“ยำไข่ต้ม” เมนูธรรมด๊า ..ที่ไม่ธรรมดา

ไข่ต้ม เป็นอาหาร…