ห้วยหินดำโฮมสเตย์ (Huai Hin Dam Homestay)

Last Updated on 26/10/2020 by lifestylekoo

“ ชุมชนเราเตรียมพร้อมทุกด้านสำหรับการกลับมาเปิดอีกครั้ง แต่จะเปิดอย่างไรก็ต้องรอฟังแนวทางจากทางรัฐบาลอีกครั้งค่ะ ”

คนในหมู่บ้านเป็นคนกระเหรี่ยงโปว์ที่อยู่มานานกว่า 200 ปี อยู่ร่วมกันกับคนพื้นล่าง ดำรงวิถีอยู่กับผืนป่าใหญ่อย่างเกื้อกูลกัน " ป่า ให้ น้ำ น้ำ ให้ คน คน ให้ ป่า "
ได้ร่วมกันตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์

ปลูกผักปลอดสารเคมีทั้งทางดิน ทางอากาศและทางน้ำ เพื่อให้ปลอดภัยต่อเเมลงทุกชนิด ซึ่งจะเป็นผลดีต่อระบบนิเวศในผืนป่าและสัตว์ป่า

ที่สำคัญสิ่งแวดล้อมดีและมีอากาศที่บริสุทธิ์

” ค น อ ยู่ ร่ ว ม กั น กั บ ป่ า ไ ด้ อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น “

ที่ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่าง อุทยานแห่งชาติพุเตย และ หน่วยพิทักษ์พุเตยบ้านตะเพิ่นคี่ ยอดเขาเทวดา

มีอากาศที่บริสุทธิ์เย็นสดชื่นตลอดปีจนได้ฉายาว่า

” น อ น วั ง ย า ว ห นึ่ ง คื น อ า ยุ ยื น ห นึ่ ง ปี “

การจองที่พักสำหรับท่านที่รักธรรมชาติ

จำกัดจำนวนการเข้าพักต่อวัน

โทรจองล่วงหน้า 092-7634911 น้องตูนจ้า…

ที่พักพร้อมชุดอาหารเย็นและข้าวต้มเช้าท่านละ 500 บาทรวมกาแฟน้ำดื่ม

เด็กอายุไม่เกิน10ขวบ คนละ 250 บาท พร้อมชุด อาหารเย็น และ ข้าวต้มเช้า น้ำดื่ม

เอาเต้นมาเอง ท่านละ 400 บาท พร้อมชุดอาหารเย็นและข้าวต้มเช้ารวมกาแฟน้ำดื่ม

พักบ้านไม้ไผ่บนดอย ไม่ได้สะดวกสบาย อยู่ตามวิถีชาวบ้านแบบดั้งเดิม ที่เงียบสงบ สำหรับท่านที่รักสีเขียวของธรรมชาติ เติมพลังความสุขสดชื่นจากธรรมชาติกลับบ้าน

( งดใช้เสียงดังหลัง 20.00 น.)

ที่นี่..ประตูป่ามรดกโลกห้วยขาแข้งด้านทิศตะวันออก
อุทยานแห่งชาติพุเตย
ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี " แ ผ่ น ดิ น ที่ ยั ง มี ผื น ป่ า "
การเดินทางสะดวก ถนนลาดยางดีตลอดสาย จากเมืองหลวงมาเพียง 240 กิโลเมตร
หรือขึ้นรถตู้โดยสารที่ใต้ทางด่วนหมอชิต เริ่มออกเวลา 6.00-18.00 น. ออกทุก2ชั่วโมง อาคารD ช่อง8
จองที่นั่งลง “ม่วงเฒ่า”ค่ารถตู้ 260บาท
ลงหน้าเซเว่น จะมีรถของทางชุมชนไปรับ ค่ารถรับ ไป-กลับ 300 บาท รถจะนั่งได้ 6 ท่าน
(แชร์ค่ากันรถได้นะจ้า)

ปักหมุดการเดินทาง

Huai Hin Dam Homestay
ตำบล วังยาว อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180
https://maps.app.goo.gl/HnMEjvnA5Mnp5daX9

ขอขอบคุณภาพจากแฟนเพจ : Facebook.com