วัคซีน ไข้หวัดใหญ่ กับเรื่องที่ควรรู้

ไข้หวัดใหญ่  เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่า ซึ่งมีการระบาดเป็นช่วงๆ ในหน้าฝนและหน้าหนาว เป็นเชื้อที่มีโอกาสกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรง

วัคซีนไข้หวัดใหญ่กับเรื่องที่ควรรู้
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ในประเทศไทยข้อมูลในปี 2559 นั้น ข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ในสัดส่วนที่สูงมากถึง 71.5% เมื่อเทียบการสายพันธุ์ A ทั้ง 2 ตระกูลและการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B พบทั้ง 2 ตระกูลคือ Victoria และ Yamagata ส่งผลให้ในปีนี้พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B สูง ข้อมูลในประเทศไทยสอดคล้องกับข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ทั่วโลกพบการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ทั้ง 2 ตระกูล มากกว่า 50% และพบมากในแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทยอีกด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ในปี 2559 นี้มีการระบาดที่โดดเด่นและทำให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่มาก องค์การอนามัยโลกได้มีการแนะนำให้ผลิตวัคซีนโดยบรรจุเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ให้ครบทั้ง 2 ตระกูล เป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์

การติดต่อ

โรคไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ทางการหายใจ ไอ จาม

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

อาการโดยทั่วๆ ไปจะคล้ายไข้หวัดจากเชื้ออื่นๆ ทั่วไป แต่มีโอกาสที่จะรุนแรง มีไข้ และเกิดโรคแทรกซ้อนได้มากกว่า ผู้ป่วยจะมีน้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ มีไข้สูง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว โดยทั่วไปจะมีอาการ 2-3 วัน แต่บางรายอาจมีอาการรุนแรง เช่น ปอดบวม และจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หลังจากหายอาจมีอาการอ่อนเพลียมึนงงไปอีกหลายสัปดาห์

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่คืออะไร

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนชนิดฉีด ผลิตจากเชื้อที่ตายแล้ว โดยผ่านกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธภาพสูงในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แต่ผู้ฉีดวัคซีนแล้วยังอาจเป็นไข้หวัดใหญ่ได้แต่อาการจะน้อยลง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ป้องกันไข้หวัดทั่วไปที่เกิดจากเชื้ออื่นๆ

ควรฉีควัคซีนเมื่อไหร่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตลอดปี แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ก่อนฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) และ ก่อนฤดูหนาว (เดือนตุลาคม) เนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาด

“วัคซีน” ต้องฉีดซ้ำหรือไม่

วัคซีนนี้ต้องฉีดซ้ำทุก 1 ปี ถ้าต้องการป้องกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี ที่รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นปีแรกควรได้รับ 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 1 เดือน

สังเกตอาการข้างเคียง

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้ อาจจะมีอาการบวมแดงบริเวณที่ฉีด มีไข้ปวดเมื่อย มักจะเริ่มไม่นานหลังฉีด อาการดังกล่าว ควรหายภายใน 1-2 วันการแพ้ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตมีน้อยมาก ถ้าหากเกิดขึ้นจะปรากฎภายใน 2-3 นาที ถึง 2-3 ชั่วโมงหลังฉีด โดยอาจมีอาการหายใจไม่สะดวก เสียงแหบ หรือหายใจมีเสียงดัง ลมพิษ ซีดขาว อ่อนเพลีย หัวใจเต้นเร็ว หรือเวียนศีรษะ
การดูแลรักษาอาการข้างเคียง  

หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดให้ประคบด้วยผ้าเย็น หากมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้ในขนาดที่เหมาะสม หากมีอาการรุนแรง หรือเป็นมาก ควรปรึกษาแพทย์ทันทีและแจ้งอาการให้ทราบโดยละเอียด

ใครไม่ควรฉีดวัคซีนหรือควรเลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

  • เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน
  • คนที่มีประวัติแพ้ไก่หรือไข่ไก่อย่างรุนแรง เพราะ วัคซีนผลิตในไข่ไก่
  • ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วมีอาการแพ้อย่างรุนแรง
  • หากมีไข้หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน หรือโรคประจำตัว มีอาการกำเริบ ควบคุมไม่ได้ ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อน

กรณีเป็นหวัดเล็กน้อย ไม่มีไข้ สามารถรับการฉีดวัคซีนได้

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์
ทำไมต้องป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ B ทั้ง 2 ตระกูล?

ที่มาข้อมูล : เอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัคซีนสำหรับประชาชน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุขที่