ประกันมะเร็งออนไลน์

ประกันมะเร็งออนไลน์ “เจอ จ่าย จบ”1

คุ้มครองอะไรบ้าง?

  • ตรวจเจอมะเร็ง จ่ายเงินก้อนทันที ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 900,000 บาทตามแผนประกันภัยที่ท่านได้รับความคุ้มครอง
  • คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ทั้งลุกลาม และไม่ลุกลาม
  • ขยายความคุ้มครองมะเร็งผิวหนัง 20% ของทุนประกัน
  • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • ซื้อผ่านออนไลน์ รับความคุ้มครองทันที พร้อมรับกรมธรรม์ผ่านทางอีเมล
  • สามารถนำเบี้ยประกันมะเร็งมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 25,000 บาท (ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด)
  • เฉพาะสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 1 – 65 ปี
  • ซื้อแผนครอบครัว ฟรี! คุ้มครองบุตรอายุ 1-22 ปี ที่ยังไม่สมรส
  • ขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยได้ถึง 30 วันในปีต่ออายุกรมธรรม์
มะเร็งออนไลน์