ประกันภัยการเดินทางเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ (Overseas Student)

ประกันภัยการเดินทางเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ (Overseas Student)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • คุ้มครองครบจบในแผนเดียวตลอดภาคการศึกษา
 • ผู้ปกครองอุ่นใจหายห่วง ให้คุณเรียนต่อได้อย่างมั่นใจไม่มีสะดุดคุณสมบัติหลัก

 • ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ทั้งการบาดเจ็บ, การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน
 • เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 13-50 ปี และกำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 4,700 บาท
 • ให้คุ้มครองการชดเชยการสูญเสียค่าเล่าเรียน
 • คุ้มครองสูงสุด 2 ปี ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในต่างประเทศ

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วย สูงสุด 5,500,000 บาท
 • คุ้มครองค่าชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียนสูงสุด 350,000 บาท
 • เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ สูงสุด 350,000 บาท
 • เที่ยวบินล่าช้า ให้ความคุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุของบิดาหรือมารดา สูงสุด 100,000 บาท
หมายเหตุ:
 • ข้อ 1 : ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บและป่วย รวมถึงค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยภายใน 90 วัน กรณีเดินทางกลับเป็นการชั่วคราวและต้องเดินทาง กลับไปศึกษาต่อในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ความคุ้มครองนี้ใช้เฉพาะแผนประกันภัยตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เท่านั้น
 • ข้อ 3 : รวมถึงค่าโดยสารยานพาหนะ , ค่าที่พัก , ค่าอาหารที่จำเป็น ไม่เกินวันละ 5,000 บาทต่อวัน หรือไม่เกิน 50,000 บาทต่อเหตุการณ์
 • ข้อ 5, 6 : จำนวนเงินเอาประกันภัยของการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย และการส่งศพกลับประเทศไทย รวมแล้วไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้
 • ข้อ 7 : ไม่มีค่าความเสียหายส่วนแรก
 • ข้อ 2-6, 8, 11 : จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อเหตุการณ์และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 • ข้อ 1, 7, 9, 10 : จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อเหตุการณ์